Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v.
Lidmaatschappen
KiesLidmaatschap
Individueel Lidmaatschap
Vragen
Aan welke tak van sport neemt u deel:*
Indien anders:
Bij welke vereniging:
# Sportvereniging is aangesloten bij reguliere sportbond die lid is van NOC*NSF
Gewenste lidmaatschapsdatum:         
Nieuwe leden moeten naast de contributie van € 15,00 eenmalig inschrijfgeld ad. € 15,00 betalen aan de KNDSB.
Dit dient overgemaakt te worden op de IBAN rekening van de KNDSB: NL89ABNA0413005364
 
Akkoord automatische incasso
*Met het versturen van dit formulier gaat u akkoord met de jaarlijkse automatische incasso van uw
contributie en verklaart u om al uw verplichtingen jegens de KNDSB zoals deze staan vermeld in de
Statuten en de Reglementen, te zullen nakomen.
** Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening lid, ouder of verzorger*
* Verplicht in te vullen
** Mits jonger dan 18 jaar verplicht in te vullen door ouder/voogd
 
Contributie
- Contributie bedraagt EUR 15,00 per jaar
- Lidmaatschap is van 01-01 tot 31-12
- Opzegging van lidmaatschap dient voor 30-11 binnen te zijn bij de ledenadministratie
   waarna afmelding wordt verwerkt per 31-12.
 
Reglement KNDSB
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van het reglement van KNDSB.
Voor het reglement: Klik hier
 
Audiogram verplicht voor een sporter die voor zijn/haar sport wil deelnemen aan nationale selecties of internationale evenementen
Voor u de aanmelding verstuurd, mailt u onze Ledenadministratie een kopie van uw Audiogram.Klik hier
Na het versturen van de mail keert u automatisch terug naar deze pagina om het inschrijfformulier te versturen.
***Wilt u de kopie van uw Audiogram later versturen? Mail deze dan binnen 1 week naar e-mailadres ledenadministratie@kndsb.nl
 
Heeft u vragen? Stuur gerust een e-mail naar de Ledenadministratie of naar Kantoor van de KNDSB
Opmerking