Organisatie

Waarom dovensport?

Ook dove mensen sporten! Velen willen echter de sport uitoefenen in een omgeving waar ze zich thuis voelen, dus in de wereld van doven en slechthorenden. Dat is al heel lang zo. Dove mensen hebben hun eigen sportverenigingen omdat ze in tegenstelling tot hun horende medesporters visuele communicatiemiddelen (gebarentaal, startvlaggen ipv pistoolschoten) nodig hebben bij het bedrijven van hun sport.

Het sociale aspect is ook een belangrijke factor: dove sporters maken onderling makkelijker contact dan met horende teamgenoten.

Dovensport kent een lange historie. De oprichting was in 1926. Per 1 januari 2009 is Dovensport verzelfstandigd. Voorheen was dovensport opgenomen in Gehandicaptensport Nederland. De Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) is vanaf 1 januari 2009 de sportorganisatie voor doven in Nederland. KNDSB moet daardoor in staat zijn de dovensport in Nederland beter neer te zetten in de samenleving en daardoor erkenning (en financiële ondersteuning) van de overheid en NOC*NSF krijgen.

Internationaal is de KNDSB aangesloten bij de ICSD (International Committee of Sports for the Deaf), EDSO (European Deaf Sport Organisation), ICCD (the International Chess Commitee of the Deaf) en WDGF (World Deaf Golf Federation).